Kokonaisvaltainen tosimarkkinointi avaa mahdollisuudet oikeaan tuloksellisuuteen 

 

 


Näin kohdistat resurssit oikein, erotut ja teet tulosta

Tosimarkkinoinnissa huomioimme kokonaisvaltaisesti kaikki yrityksesi menestykseen vaikuttavat tekijät, joiden tuloksellisimpaan hyödyntämiseen etsimme parhaat keinot.

Erotut ja tuloksesi paranee eikä yrityksesi uppoa samankaltaisuuden harmaaseen massaan, vaan erottuvat vahvuudet puhuttelevat juuri haluamaasi kohderyhmää.

Johdonmukaisuudella tulokseen

Johdonmukaisilla ja linjakkailla toteutuksilla jokainen toimenpide vahvistaa toistaan. Saavutat tavoitteesi   tehokkaammin, kuin panostamalla resurssejasi aina uuden etsintään ja toisistaan irrallisten toimenpiteiden toteutukseen.

Pystyt ohjaamaan yrityksesi resurssit ja energian yhä paremmin. Pääset myynnin kannattavaan kasvuun.

 


Saat sen, mitä tarvitset - kustannustehokkaasti

Laaja-alainen liiketoiminta- ja markkinointiosaamisemme mahdollistaa yrityksellesi niin strategisen konsultoinnin, tutkimukset kuin suunnittelun ja markkinointi- ja viestintäratkaisut olipa yrityksesi pieni tai vähän isompi.

Ei pinnallista kikkailua

Emme toteuta pinnallisia, hetken tulosta tuovia kikkailuja, vaan tavoitteemme on saada asiakkaillemme tulosta, jonka hyvä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa.

Innovatiivisuutta ja tuoreutta joustavalla resurssien käytöllä

Netgainin perusarvoja ovat innovatiivisuus ja jatkuva kehittyminen. Vahvaa osaamistamme täydennämme joustavasti alan ammattilaisten panoksella, jolloin lunastamme lupauksemme innovatiivisista, tuoreista ja kustannustehokkaista ratkaisuista.

Maksat vain tekemästämme työstä

Asiakkaamme saa juuri tarpeen mukaiset ratkaisut ilman pakkomyyntiä ja ilman ison organisaation synnyttämiä lisäkustannuksia.

 

 Tehokkuudella tulosta ja kustannus-säästöä

 • Asiakassegmentoinnin avulla kohdistat toimenpiteet tuloksellisemmin
 • Tunnistat ja rakennat toimintamallit asiakaskohtaamisiin
  • asiakaskokemukset rikastuvat
  • asiakkaiden sitoutuminen  vahvistuu 
  • lisämyynti kasvaa
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyöprosessit tehostuvat
  • tehtyjen myyntien osuus liideistä kasvaa
  • markkinoinnin ja myynnin roolit selkiytyvät
 • Henkilöstön osaaminen tulee laajempaan hyötykäyttöön
  • yli rajojen toimivien  tiimien tuloksellisuuden kasvu
  • innovatiivisella toimintamallilla aktiivinen kehityshakuisuus kasvaa
 • Asiakas- ja markkinatieto lisääntyy ja hyödyntäminen paranee
  • palautteet, kyselyt, käyttäytymisen seuranta, tutkimukset
  • toimenpiteiden kohdistus tehostuu
 • Asiakkaan yrityksesi tarjonnasta saama lisäarvo vahvistuu
  • tuotteistamisen vahvistaminen
  • ostamisen helppous, asiakashyötyjen kehittäminen,  kanavat ja peitto
 • Markkinointiosaaminen vahvistuu

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Netgain Oy
| Mäkirinne 2, 01390 VANTAA | Puh. +358 400 404 885 | info(at)netgain.fi